Integrale therapie en coaching

In mijn praktijk werk ik samen met jou aan blokkades in je onderbewustzijn, waardoor je meer ruimte gaat voelen, je klachten verdwijnen, je meer energie krijgt en beter voelt welke keuzes bij jou passen. Ik gebruik daarvoor NEI therapie en familieopstellingen.

NEI therapie

In ons leven maken we allerlei gebeurtenissen mee waarbij we emoties ervaren. Onze linkerhersenhelft is in onze kindertijd nog niet goed ontwikkeld, waardoor we wel emoties bij een gebeurtenis ervaren, maar nog niet altijd begrijpen wat er precies gebeurt. Ook in ons volwassen leven verwerken we niet altijd de emoties goed. De informatie wordt dan niet goed over de brug tussen de linker- en rechterhersenhelft geleid. Dit zorgt voor blokkades in het lichaam. Deze blokkades worden telkens weer opnieuw getriggerd in ons dagelijks leven, doordat we onbewust weer worden herinnerd aan die eerste gebeurtenis die we niet goed hebben verwerkt. De blokkade wordt steeds groter en dit zorgt uiteindelijk voor allerlei klachten op fysiek en/of psychisch gebied. Door het werken met het onderbewustzijn en het weghalen van deze blokkades, verdwijnen ook de klachten.

Familieopstelling

Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen. Het belangrijkste systeem is je familiesysteem, met je ouders, voorouders en je eigen kinderen. Familiesystemen laten zich leiden door drie principes. Door het volgen van die principes wordt de balans gehouden in een systeem. Maar als een of meerdere principes niet worden nageleefd dan kunnen er blokkades ontstaan in het systeem.

De blokkades die ontstaan als gevolg van het niet volgen van de principes worden vaak later in het familiesysteem zichtbaar bij een volgende generatie. Dit kan zijn in de vorm van ziektes (bijvoorbeeld prikkelbare darm syndroom), in de vorm van bepaald gedrag (bijvoorbeeld ADHD) of bijvoorbeeld een bepaald gevoel (bijvoorbeeld onzekerheid).

We zijn ons vaak helemaal niet bewust van de relatie is er is tussen een bepaalde ziekte en een blokkade in het familiesysteem. Met een familieopstelling kan deze relatie wel zichtbaar worden. Door het krijgen van dit inzicht ontstaat er ruimte om de blokkade op te heffen en het systeem te helen.