Healy Resonance

De Healy is een apparaatje dat frequenties stuurt naar je lichaam. Er zijn vier edities en op deze pagina beschrijf ik de vierde editie: de Resonance. De Resonance is namelijk een bijzondere variant.

Concreet heb je de Healy (5 bij 5 cm) en een telefoon nodig. Op je telefoon heb je twee apps: 1 app met alle programmagroepen en 1 analyse app.

App met programmagroepen

In de app met alle programmagroepen heb je de beschikking over alle programmagroepen. Deze app gebruik je ook bij de andere drie edities van de Healy: Gold, Holistic Health en Holistic Health Plus. Je kunt in deze app een programma kiezen op basis van jouw klachten of op basis van de uitkomst van de analyse die je hebt gedaan, met de andere app. Wanneer je met deze app werkt, dan gebruik je de polsbandjes, oorclips of kleefelektroden.

Analyseapp

De analyseapp gebruik je om analyses te maken. Je begint met het invoeren van de gegevens van een persoon. Daarna kun je een analyse maken voor deze persoon. De analyse kun je laten uitvoeren op een specifieke programmagroep, bijvoorbeeld Pijn, maar je kunt er ook voor kiezen om een analyse te doen voor alle programmagroepen. De analyse laat dan zien welke vijf programmagroepen die persoon het meeste nodig heeft. Je kunt er dan alsnog voor kiezen om nog een analyse te doen voor de programmagroep die er het hoogste uitkwam.

In de analyseapp heb je ook nog de beschikking over de zeven groepen uit de Resonance module: Bach bloesems, homeopathische middelen, Alaska edelstenen elixers, Australische bush flowers, I-ching, Aminozuren en Schuessler zouten. De analyse app gebruik je alleen bij de Resonance.

Frequenties sturen

Na het maken van een analyse kun je de Healy frequenties laten sturen naar die persoon. Dat duurt maar heel kort. Je kunt de tijdsduur kiezen, maar voor een persoon adviseert Healy om dat kort te doen, 37 seconden, 6-8 keer per dag, is de standaard bij acute klachten en 2 minuut 49, 3 keer per dag, bij chronische klachten. Tijdens het sturen van de frequenties kun je je telefoon niet gebruiken. Healy adviseert om daarnaast nog maximaal 3 keer per dag een programma te kiezen uit de andere app met alle programmagroepen en daar het volledige programma voor te draaien. Je werkt dan met de polsbandjes, oorclips of kleefelektroden.

De analyses en het sturen van de frequenties kun je niet alleen voor een persoon doen, maar ook voor een huis, huisdier, plant, organisatie, voertuig, groep of overig. Dus wanneer je benieuwd bent hoe het met je huisdier gaat, dan kun je daar een analyse voor maken en deze analyse geeft jou aanwijzingen hoe het gaat met je huisdier. En natuurlijk kun je je huisdier dan ook helpen, door de juiste frequenties te sturen. Je snapt nu waarschijnlijk dat de Healy dus bij uitstek een apparaatje is voor het hele gezin.

Aura analyse

Naast deze analyse kun je ook een aura analyse doen. Op basis van de ingevulde clientgegevens en een foto meet Healy de chakra’s. Uit de analyse komt een waarde per chakra tussen de 1 en 100. Ook beschrijft Healy bij de chakra’s in woorden de uitkomst. Deze beschrijving is behoorlijk specifiek en niet zo standaard zoals wanneer je een beschrijving van een chakra opzoekt op internet. Je krijgt te zien welke drie chakra’s het minst scoren en daar kun je nog een diepte analyse voor maken. Je leest dan op welke onderwerpen jij al bewust bent, maar ook op welke onderwerpen van jouw leven je nog niet zo bewust bent. Dat geeft je dus erg veel informatie. Ook nu kun je ervoor kiezen om frequenties te sturen naar bepaalde chakra’s die dat nodig hebben.

De andere edities van Healy hebben deze analysemogelijkheden niet.

Heb je interesse in het kopen van een Healy? Lees dan verder.