Familieopstelling

Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen. Het belangrijkste systeem is je familiesysteem, met je ouders, voorouders en je eigen kinderen. Maar daarnaast werk je misschien ook in een organisatie en maak je daar deel uit van het organisatiesysteem. Of je kind zit bijvoorbeeld op school en maakt daar deel uit van het onderwijssysteem.

Familiesystemen laten zich leiden door drie principes. Door het volgen van die principes wordt de balans gehouden in een systeem. Maar als een of meerdere principes niet worden nageleefd dan kunnen er blokkades ontstaan in het systeem.

De drie principes zijn:

1. Er is een balans tussen geven en nemen
In een relatie tussen twee mensen is het belangrijk dat de balans tussen geven en nemen (ongeveer) gelijk is. De uitzondering is de relatie tussen een ouder en een kind. Een ouder geeft en een kind neemt. Wanneer dit andersom gebeurt, dan wordt dit principe overtreden en kunnen er blokkades ontstaan in het familiesysteem.

2. Iedereen hoort er bij
Systemen willen graag compleet zijn. Niemand of niets moet worden buitengesloten. Een buitengesloten persoon of gebeurtenis waar niet meer over gesproken mag worden, zorgt voor een blokkade in het systeem.

3. Iedereen staat op zijn eigen plek
Elk systeem kent een bepaalde ordening. Een ouder moet op de plaats van ouder staan en het kind op de plaats van een kind. Wanneer een ouder bijvoorbeeld chronisch ziek is en een kind neemt de taken van de ouder over, dan wordt dit principe overtreden, omdat het kind de plek inneemt van de chronisch zieke ouder.

De blokkades die ontstaan als gevolg van het overtreden van de principes, worden vaak later in het familiesysteem zichtbaar bij een volgende generatie. Dit kan zijn in de vorm van ziektes (bijvoorbeeld prikkelbare darm syndroom), in de vorm van bepaald gedrag (bijvoorbeeld ADHD) of bijvoorbeeld een bepaald gevoel (bijvoorbeeld onzekerheid).

We zijn ons vaak helemaal niet bewust van de relatie die er is tussen een bepaalde ziekte en een blokkade in het familiesysteem. Met een familieopstelling kan deze relatie wel zichtbaar worden. Door het krijgen van dit inzicht ontstaat er ruimte om de blokkade op te heffen en het systeem te helen. Familieopstellingen zetten dan ook vrijwel altijd iets in beweging. Een opstelling kan soms wel maanden doorwerken. Je merkt dan bijvoorbeeld dat je klachten minder worden, je gevoel is veranderd of dat relaties met bepaalde personen anders worden.

Vorm

Ik werk op drie verschillende manieren met familieopstellingen:
1. Een tafelopstelling, we maken dan gebruik van houten poppetjes en materialen waarmee je een opstelling op tafel zet.
2. Een opstelling met voorwerpen in de ruimte, we gebruiken grotere voorwerpen die we in de ruimte plaatsen.
3. Een opstelling met representanten, dan gebruiken we mensen die een familielid representeren.

Een opstelling maakt jouw innerlijk beeld zichtbaar. Dit innerlijk beeld is aanwezig in jouw onderbewustzijn. Een opstelling start met jouw vraag, waar wil je graag naar kijken? Het is als een soort van zaklamp die in het duister zich richt op een bepaald aspect. Dat zou bijvoorbeeld een klacht kunnen zijn die je nu ervaart en waar dat vandaan komt. In een opstelling worden de blokkades zichtbaar.

“Heel gaaf om te zien en te ervaren dat je als representant echt de gevoelens van diegene ervaart. Bizar hoe dat werkt!”

Er wordt nog onderzoek naar gedaan hoe een opstelling precies werkt, maar wat zichtbaar is geworden in de afgelopen 30 jaar waarin er is gewerkt met opstellingen, is dat representanten zich als de personen voelen die ze representeren, zonder dat ze iets van hen weten. Er is sprake van een wetend veld, waarin deze informatie is opgeslagen. Dit wetend veld is er ook wanneer er wordt gewerkt met voorwerpen. Door het plaatsen van voorwerpen in een ruimte worden ook hier blokkades zichtbaar. Daarom hebben we in een opstelling niet de echte familieleden nodig, maar kunnen we gebruik maken van voorwerpen of andere personen.

Verloop van een opstelling

Een opstellingsmiddag heeft 1 of meerdere vraaginbrengers nodig en een aantal representanten. Een vraaginbrenger is iemand die graag een opstelling voor hem of haar zou willen. Een representant is iemand die mee doet en een bepaalde rol gaat vervullen voor de vraaginbrenger in de opstelling. Een vraaginbrenger stelt vaak zijn of haar familie op, maar deze familieleden zijn hier niet bij aanwezig. Je hoeft ze hierover ook niet te informeren. Verschillende soorten vragen kan iemand inbrengen:

Waarom voel ik mij zo onzeker?
Waarom is er geen goed contact tussen mij en een familielid?
Wat maakt dat ik een bepaalde ziekte heb?
Wat maakt dat mij kind zo druk doet/stil is/ziek is etc?
Waarom heb ik zo vaak strijd met mijn partner?
Hoe vind ik meer rust in mijzelf?

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, maar de lijst met passende vragen is eindeloos.

“Door een opstelling te hebben gedaan ben ik in staat geweest om voor mezelf te kiezen en niet bang te zijn voor de toekomst.”

De begeleider van de opstelling voert een kort gesprek met de vraaginbrenger over waar hij of zij graag naar zou willen kijken. Op basis daarvan wordt besloten wie of wat er precies wordt opgesteld. De vraaginbrenger wordt uitgenodigd door de begeleider om mensen te kiezen die iemand willen representeren. De vraaginbrenger kiest bijvoorbeeld iemand uit die zijn moeder mag zijn in de opstelling.

Een vraaginbrenger doet zelf niet mee met de opstelling. Pas op het einde van de opstelling mag een vraaginbrenger op zijn eigen positie gaan staan. Een vraaginbrenger kijkt naar de opstelling en ziet zo het antwoord op zijn vraag, bijvoorbeeld waarom hij zoveel onrust ervaart. Door mogelijke interventies van de begeleider, kunnen de verstrikkingen worden opgeheven en kan er een oplossing gevonden worden voor de vraaginbrenger. Door te kijken naar de opstelling verinnerlijkt de vraaginbrenger het beeld wat de opstelling laat zien. Daarmee ontstaat er ruimte in het onderbewustzijn om bepaalde patronen los te laten en kunnen ervaren klachten verminderen of verdwijnen.

Naast een vraaginbrenger zijn er ook representanten nodig. Deze mensen doen mee met een opstelling om verschillende redenen. Ze vinden het interessant om te zien hoe een opstelling werkt, om zo mogelijk op een later tijdstip zelf ook een vraag in te brengen, ze merken dat er na een opstelling ook bij henzelf dingen in beweging zijn gezet, ze zijn onder de indruk van de impact van een opstelling en willen dit graag (nogmaals) ervaren of andere redenen.

Een opstelling is iets wat je eerst moet ervaren, wil je daar een goed beeld bij krijgen. Je bent van harte welkom om dat te komen ervaren!

Wil je graag een afspraak met me maken? Neem dan contact met me op.